Phòng kỹ thuật của RT Group là nơi tập hợp rất nhiều thành viên  trẻ, nhiệt huyết và sẵn sàng “cháy” với công việc. Là đội hậu cần luôn đáp ứng nhanh chóng kịp thời về dịch vụ và đem lại sự tự tin cho đội ngũ tư vấn cũng như đội ngũ kinh doanh. Dưới đây là những hình ảnh về đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi ^^