6 Năm trôi qua với bao thăng trầm bao lần vấp gã rồi đứng dậy, lại vấp ngã thất bại rồi lại  đứng lên …

Cứ thế nó theo 1 quy luật ” Khi thất bại chướng ngại vật không đánh gục được bạn nó sẽ chỉ làm bạn mạnh hơn ”

Khởi nghiệp Raothue là 1 cá nhân rồi 1 nhóm nhỏ

Trên 1 căn gác xép, rồi lại chuyển xuống 1 căn nhà nhỏ 14 m2, Rồi lại lên 1 căn gác xép lớn hơn

Và địa điểm như bây giờ các bạn thấy ( 1 căn nhà có hơn 120m2 )  và chúng ta sắp chuyển địa điểm lần tiếp theo ^^

Đây là 1 số hình ảnh Raothue năm 2011> 2012