01. TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC

– Nghiên cứu đánh giá thương hiệu

– Tư vấn ra mắt thương hiệu mới

– Tư vấn tái định vị thương hiệu

– Xây dựng quy chế thương hiệu

– Tư vấn mở rộng định vị thương hiệu

– Chiến lược thương hiệu khác biệt hóa

– Giải pháp chăm sóc thương hiệu toàn diện

– Giải pháp xây dựng và quảng bá thương hiệu toàn diện

– Giải pháp thiết kế nhận diện thương hiệu cá nhân – doanh nghiệp

– Giải pháp truyền thông trực tuyến

02. THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU

– Đặt tên thương hiệu

– Sáng tác slogan

- Thiết kế logo

– Thiết kế cẩm nang nhận diện thương hiệu

– Thiết kế các ẩn phẩm văn phòng

– Thiết kế các ấn phẩm truyền thông thương hiệu

– Thiết kế bao bì, nhãn mác, tem mẫu mã

– Thiết kế tờ rơi, Brochure, catalog, hồ sơ công ty

– Thiết kế Poster quảng cáo, showrom, booth hội chợ

– Thiết kế các hạng mục đặc trưng theo yêu cầu

03TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU

– Sáng tạo chiến lược

– Truyền thông trực tuyến

– Tiếp thị nội dung mạng xã hội

– Thiết kế website

– Quảng cáo google Adwords

– Quảng cáo facebook

– Kế hoạch truyền thông

– Kế hoạch PR doanh nghiệp

– Viết nội dung PR

– Tiếp thị lại quảng cáo