Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc lập – tự do – hạnh phúc

————————————————————-

Thông Báo Bình Chọn Nhân Viên Xuất sắc 6 tháng Đầu Năm

Nhằm tạo động lực và đánh giá đúng năng lực làm việc cho toàn bộ nhân viên, có sự đóng góp nhiệt tâm và tích cực vì sự phát triển của RT Group trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời biểu dương và khen thưởng nhân viên tiêu biểu trong làm việc, phụ vụ khách hàng và chấp hành tốt nội quy, quy định của RT Group làm động lực cho các nhân viên khác noi theo. RT Group quyết định tổ chức chương trình bình chọn Nhân Viên Xuất Sắc trong toàn thể nhân viên.

I/ Đối tượng bình chọn:

Tất cả mọi người đều có quyền được bình chọn ( trừ Giám Đốc, Phó Giám Đốc và những nhân viên chưa làm được 2 tháng trở lên)

II/ Hình thức bình chọn:

Mỗi nhân viên sẽ nhận được một phiếu bình chọn và lựa chọn ra 4 nhân viên xuất sắc nhất. Trong đó:

  • Tầng 1 và tầng 2:    2 người
  • Tầng 3:                    2 người

Với  tiêu chí bình chọn :

  • Nhân viên được bình chọn phải là nhân viên có thành tích tốt, tác phong làm việc tốt, Nhanh nhẹn, Nhiệt tình, Tâm huyết. Có tinh thần trách nhiệm cao, chấp hành tốt Nội quy, Quy định, Giờ giấc làm việc. Hòa đồng, Lễ phép, Tôn trọng Đồng nghiệp, Hòa nhã với Khách hàng.
  • Người bình chọn được tự bình chọn cho mình.

III/ Thời gian bình chọn và thời gian công bố:

Thời gian bỏ phiếu bình chọn :  ngày 30/08/2014

Dự kiến chương trình trao Giải sẽ diễn ra vào ngày 06/09/2014

IV/ Cơ Cấu Giải Thưởng:

Nhận được phần quà giá trị và được lên trang đầu của Raothue.com ^^

BAN TỔ CHỨC