BẢNG GIÁ DỊCH VỤ COLOCATION

XD0

990.000

VNĐ/tháng

 • CPU 4 Core Gold 6130 2.1Ghz - 3.7Ghz
 • RAM 4G DDR4
 • Network 10Gbs
 • Internet 300Mbs
 • OS Disk 300GB PCI SSD
Đăng ký

XD1

1.390.000

VNĐ/tháng

 • CPU 8 Core Gold 6130 2.1Ghz - 3.7Ghz
 • RAM 8G DDR4
 • Network 10Gbs
 • Internet 300Mbs
 • OS Disk 300GB PCI SSD
Đăng ký

XD2

1.790.000

VNĐ/tháng

 • CPU 12 Core Gold 6130 2.1Ghz - 3.7Ghz
 • RAM 16G DDR4
 • Network 10Gbs
 • Internet 300Mbs
 • OS Disk 300GB PCI SSD
Đăng ký

XD3

2.040.000

VNĐ/tháng

 • CPU 16 Core Gold 6130 2.1Ghz - 3.7Ghz
 • RAM 16G DDR4
 • Network 10Gbs
 • Internet 300Mbs
 • OS Disk 300GB PCI SSD
Đăng ký