TRANSFER TÊN MIỀN VỀ RAOTHUE.COM

CHUYỂN ĐỔI NHÀ CUNG CẤP LÀ GÌ?

Chuyển đổi nhà cung cấp (Transfer Domain) là thủ tục thay đổi nơi đăng ký cũng như đơn vị quản lý tên miền của bạn.

Khi Transfer tên miền sang BKHOST, bạn sẽ hoàn toàn hài lòng với hệ thống quản lý nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy của chúng tôi.